44270297 - 021 و 44270305 - 021

مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش 2017-08-29T13:32:43+00:00

  • هنگام پذیرش نسخه های آزاد همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .

  • هنگام پذیرش با دفترچه بیمه، عکس دار بودن دفترچه الزامی است .

  • هنگام پذیرش به درخواست خود شخص به ویژه در آزمایش های تشخیص بارداری، گروه خون، عدم اعتیاد ، هپاتیت و ایدز همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .

  • هنگام پذیرش آزمایش های غربالگری و سلامت جنین به همراه داشتن جواب آخرین سونوگرافی (اگر نوع سونوگرافی مهم است ) الزامی است .