44270297 - 021 و 44270305 - 021

بخش نمونه گیری 2018-05-03T19:31:50+00:00

بخش نمونه گیری

بخش نمونه برداری آزمایشگاه شافی با برخورداری از کارکنانی با تجربه و دلسوز و در محیطی بهداشتی و آرام اقدام به نمونه گیری از مراجعین محترم می نماید. در این بخش پس از تایید و احراز هویت مراجعین، نمونه برداری از آن ها با رعایت شرایط استاندارد انجام می پذیرد. نمونه های مختلف از جمله خون، خلط، ادرار و … بر اساس آزمایش های درخواستی و پس از کنترل، تهیه و تحت شرایط استاندارد در کمترین زمان به بخش جداسازی آزمایشگاه منتقل می گردد. همچنین نمونه نازوفارنکس و نمونه برداری از زخم و ضایعات پوستی جهت بررسی قارچ و … نیز انجام می گیرد.